Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2017 (částky 92 – 94 Sb.)

V tomto týdnu byl publikováno mj. nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.34. týden – 21. až 27. července 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 94 rozeslaná dne 25. 8. 2017

271/2017
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Plné znění částky 94 (95 KB)

Částka 93 rozeslaná dne 25. 8. 2017

270/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Plné znění částky 93 (96 MB)

Částka 92 rozeslaná dne 22. 8. 2017

269/2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017

268/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  

Plné znění částky 92 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme