Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2018 (částky 89 – 90 Sb.)

V tomto týdnu byla mj. publikována vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.34. týden – 20. srpen až 26. srpen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

 Částka 90 rozeslaná dne 23. 8. 2018

186/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

185/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

184/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Plné znění částky 90 (3 MB)

Částka 89 rozeslaná dne 23. 8. 2018

183/2018
Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Plné znění částky 89 (20 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme