Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2016 (částky 105 – 108 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.35. týden – 29. srpna až 4. září 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 108 rozeslaná dne 31. 8. 2016

281/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství  

280/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky  

Plné znění částky 108 (530 KB)

Částka 107 rozeslaná dne 31. 8. 2016

279/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.  

278/2016
Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace  

277/2016
Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami  

276/2016
Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol  

275/2016
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství  

274/2016
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství  

273/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 107 (5 MB)

Částka 106 rozeslaná dne 31. 8. 2016

272/2016
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů  

Plné znění částky 106 (17 MB)

Částka 105 rozeslaná dne 29. 8. 2016

271/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 105 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme