Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2020 (částka 140–144 Sb./22 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 144 rozeslaná dne 28. 8. 2020

357/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

356/2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

Plné znění částky 144 (100 kB)

Částka 143 rozeslaná dne 28. 8. 2020

355/2020
Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Plné znění částky 143 (16 MB)

Částka 142 rozeslaná dne 28. 8. 2020

354/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 142 (167 kB)

Částka 141 rozeslaná dne 28. 8. 2020

353/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
352/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

351/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %

Plné znění částky 141 (102 kB)

Částka 140 rozeslaná dne 24. 8. 2020

350/2020
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

349/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 140 (131 kB)

Zpět na začátek

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 22 rozeslaná dne 28. 8. 2020

37/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Plné znění částky 22 (7 MB)

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme