Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2021 (částka 138–142 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 142 rozeslaná dne 31. 8. 2021

322/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 141 rozeslaná dne 31. 8. 2021

321/2021
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky 

320/2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického 

319/2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického 

318/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů 

317/2021
Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

Částka 140 rozeslaná dne 31. 8. 2021

316/2021
Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

Částka 139 rozeslaná dne 31. 8. 2021

315/2021
Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci 

314/2021
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022

Částka 138 rozeslaná dne 31. 8. 2021

313/2021
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme