Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 36. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, novela vodního zákona a dále byly publikovány smlouvy ČR s Ruskou federací, Indickou republikou a Moldavskou republikou. Plné znění právních předpisů v PDF.36. týden – 1. až 7. září 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 80 rozeslaná dne 5. 9. 2014

193/2014
Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Plné znění částky 80 (556 kB)

Částka 79 rozeslaná dne 3. 9. 2014

192/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

191/2014
Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Plné znění částky 79 (50 MB)

Částka 78 rozeslaná dne 2. 9. 2014

190/2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

189/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 78 (962 kB)

Částka 77 rozeslaná dne 2. 9. 2014

188/2014
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

187/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 77 (796 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 22 rozeslaná dne 5. 9. 2014

48/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace

47/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Plné znění částky 22 (2 MB)

Částka 21 rozeslaná dne 5. 9. 2014

46/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou

45/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou

Plné znění částky 21 (2 MB)

Částka 20 rozeslaná dne 5. 9. 2014

44/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Plné znění částky 20 (956 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme