Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 36. týden 2017 (částka 99 Sb./ 29 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byly publikovány mj. nálezy Ústavního soudu ve věci zrušení části zákona o pozemních komunikacích a zrušení části insolvenčního zákona. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení MZV o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor se 4 britskými závislými územími. Plné znění právních předpisů v PDF.36. týden – 4. až 10. září 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 99 rozeslaná dne 4. 9. 2017

283/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.

282/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

281/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

Plné znění částky 99 (4 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 29 rozeslaná dne 5. 9. 2017

53/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti

52/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu

51/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos

Plné znění částky 29 (6 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme