Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 37. týden 2014

V tomto týdnu byla publikována mj. změna zákona o dani z přidané hodnoty. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.37. týden – 8. až 14. září 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 82 rozeslaná dne 12. 9. 2014

198/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

197/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

196/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 82 (750 kB)

Částka 81 rozeslaná dne 12. 9. 2014

195/2014
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

194/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

Plné znění částky 81 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 23 rozeslaná dne 8. 9. 2014

49/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum

Plné znění částky 23 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme