Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 37. týden 2018 (částky 97 – 100 Sb.)

V tomto týdnu byla mj. publikována vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.37. týden – 10. září až 16. září 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 100 rozeslaná dne 14. 9. 2018

201/2018
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

Plné znění částky 100 (8 MB)

Částka 99 rozeslaná dne 14. 9. 2018

200/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

199/2018
Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Plné znění částky 99 (2 MB)

Částka 98 rozeslaná dne 12. 9. 2018

198/2018
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč

197/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Plné znění částky 98 (297 kB)

Částka 97 rozeslaná dne 12. 9. 2018

196/2018
Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Plné znění částky 97 (98 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme