Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 37. týden 2021 (částka 145–148 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 148 rozeslaná dne 17. 9. 2021

339/2021
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Částka 147 rozeslaná dne 13. 9. 2021

338/2021
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč 

337/2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky 

336/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 146 rozeslaná dne 13. 9. 2021

335/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Komentář

Dne 13. 9. 2021 vyšla ve Sbírce zákonů ČR novela vyhlášky, která reaguje na legislativní změny zejména v rámci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které mají vliv na formulářová podání k dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající příjmy výhradně ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR za zdaňovací období roku 2021.

Legislativní změny spočívají zejména v:

  • zrušení superhrubé mzdy, kdy se základem daně z příjmů ze závislé činnosti stala hrubá mzda, tj. zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, které se nebudou zvyšovat o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění;
  • zrušení solidárního zvýšení daně a zavedení klouzavé progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob;
  • znovuzavedení samostatného základu daně pro vybrané příjmy fyzických osob, které jim plynou ze zahraničních zdrojů;
  • novelizace § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, jejímž důsledkem dočasně došlo ke zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně z titulu bezúplatného plnění pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021;
  • novelizace ustanovení zákona o daních z příjmů ohledně možnosti uplatnění úroku z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob;
  • zvýšení základní slevy na poplatníka;
  • zvýšení horní hranice pro slevy za umístnění dítěte v souvislosti se zvýšením minimální mzdy.

Vyhláška nabyla účinnosti dne 14. 9. 2021.

Zpět na začátek

Částka 145 rozeslaná dne 13. 9. 2021

334/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

333/2021
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme