Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 37. týden 2022 (částka 124–125 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 125 rozeslaná dne 14. 9. 2022

272/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie

Plné znění částky 125 (87 kB)

Částka 124 rozeslaná dne 16. 9. 2022

271/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 

270/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 

269/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 124 (96 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme