Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 37. týden 2023 (částka 126–129 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 129 rozeslaná dne 14. 9. 2023

276/2023
Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů

Částka 128 rozeslaná dne 14. 9. 2023

275/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 

274/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

Částka 127 rozeslaná dne 14. 9. 2023

273/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů 

272/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 126 rozeslaná dne 14. 9. 2023

271/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme