Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 37. týden 2016 (částky 110–112 Sb./ 29–30 Sb.m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě nové smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.37. týden – 12. až 18. září 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 112 rozeslaná dne 12. 9. 2016

292/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

291/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

290/2016
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016  

289/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 112 (727 KB)

Částka 111 rozeslaná dne 12. 9. 2016

288/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem  

287/2016
Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě  

286/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie  

285/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.  

Plné znění částky 111 (11 MB)

Částka 110 rozeslaná dne 12. 9. 2016

284/2016
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice  

283/2016
Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů  

Plné znění částky 110 (1008 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 30 rozeslaná dne 16. 9. 2016

48/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000  

Plné znění částky 30 (2 MB)

Částka 29 rozeslaná dne 16. 9. 2016

47/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní  

Plné znění částky 29 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme