Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2014

Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly tento týden publikovány 2 nové smlouvy. V tomto týdnu nebyla publikována žádná nová položka ve Sbírce zákonů ČR. Plné znění právních předpisů v PDF.38. týden – 15. až 21. září 2014

V tomto týdnu nebyla ve sbírce publikována žádná nová položka.

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 24 rozeslaná dne 15. 9. 2014

51/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

50/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci

Plné znění částky 24 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme