Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2015

Částka 98 rozeslaná dne 17. 9. 2015

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.

238/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice

237/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů

236/2015
Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

V tomto týdnu byla publikována například změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.38. týden – 14. až 20. září 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Plné znění částky 98 (650 kB)

Částka 97 rozeslaná dne 14. 9. 2015

235/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

234/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Plné znění částky 97 (5 MB)

Částka 96 rozeslaná dne 14. 9. 2015

233/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

232/2015
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Plné znění částky 96 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme