Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2018 (částky 101–103 Sb./27 Sb. m.s.)

Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 17. do 23. září 2018 (38. týden). V tomto týdnu bylo publikována mj. vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.38. týden – 17. až 23. září 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 103 rozeslaná dne 21. 9. 2018

206/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

Plné znění částky 103 (206 kB)

Částka 102 rozeslaná dne 20. 9. 2018

205/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

204/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 102 (105 kB)

Částka 101 rozeslaná dne 20. 9. 2018

203/2018
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

202/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Plné znění částky 101 (160 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 27 rozeslaná dne 20. 9. 2018

41/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Plné znění částky 27 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme