Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2020 (částka 150–151 Sb./23 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 151 rozeslaná dne 17. 9. 2020

373/2020
Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

372/2020
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

Částka 150 rozeslaná dne 17. 9. 2020

371/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

370/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 23 rozeslaná 17. 9. 2020

38/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme