Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2022 (částka 126–128 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 128 rozeslaná dne 22. 9. 2022

275/2022
Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Plné znění částky 128 (1 MB)

Částka 127 rozeslaná dne 22. 9. 2022

274/2022
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

Plné znění částky 127 (1 MB)

Částka 126 rozeslaná dne 22. 9. 2022

273/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 126 (108 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme