Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2014

V tomto týdnu byly publikovány mj. vyhláška o výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů v zemědělství, novela zákona o spotřebních daních a novelizace nařízení vlády o minimální mzdě. Nebyla publikována žádná nová smlouva ve Sbírce mezinárodních smluv ČR. Plné znění právních předpisů v PDF.39. týden – 22. až 28. září 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 86 rozeslaná dne 26. 9. 2014

206/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

205/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.

204/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 86 (519 kB)

Částka 85 rozeslaná dne 26. 9. 2014

203/2014
Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014

202/2014
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

201/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 85 (533 kB)

Částka 84 rozeslaná dne 26. 9. 2014

200/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 84 (3 MB)

Částka 83 rozeslaná dne 25. 9. 2014

199/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Plné znění částky 83 (199 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme