Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2015

Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 22. do 27. září (39. týden). V tomto týdnu byla publikována například změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb., stanovující rozsah činnosti pedagogických pracovníků a sdělení Ministerstva financí určující emisní podmínky dluhopis ČR. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě sdělení. Plné znění právních předpisů v PDF.39. týden – 21. až 27. září 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 99 rozeslaná dne 24. 9. 2015

241/2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 – 2023, 0,45 %

240/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

239/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

Plné znění částky 99 (559 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 31 rozeslaná dne 23. 9. 2015

50/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě

49/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky

Plné znění částky 31 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme