Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2016 (částky 12 –124 Sb./ 31–32 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byly publikovány mj. novelizace vyhlášek o preventivních prohlídkách a o energetickém auditu a posudku, a dále novelizace nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány čtyři nové smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.39. týden – 26. září až 2. října 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 124 rozeslaná dne 29. 9. 2016

318/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči  

317/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách  

316/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 124 (951 KB)

Částka 123 rozeslaná dne 26. 9. 2016

315/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  

314/2016
Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků  

Plné znění částky 123 (649 KB)

Částka 122 rozeslaná dne 26. 9. 2016

313/2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

312/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

311/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů  

310/2016
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017  

Plné znění částky 122 (3 MB)

Částka 121 rozeslaná dne 26. 9. 2016

309/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku  

Plné znění částky 121 (19 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 32 rozeslaná dne 26. 9. 2016

52/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury

Plné znění částky 52 (1 MB)

Částka 31 rozeslaná dne 26. 9. 2016

51/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán  

50/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě

49/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické smlouvě  

Plné znění částky 51 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme