Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2017 (částky 107 – 108 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.39. týden – 25. září až 1. říjen 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 108 rozeslaná dne 27. 9. 2017

317/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

316/2017
Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

315/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

314/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Plné znění částky 108 (137 kB)

Částka 107 rozeslaná dne 25. 9. 2017

313/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.

312/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

311/2017
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

Plné znění částky 107 (2 MB)

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme