Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2018 (částky 104 – 107 Sb.)

V tomto týdnu byla mj. publikována vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel a vyhláška o technických prohlídkách vozidel. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.39. týden – 24. září až 30. září 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 107 rozeslaná dne 27. 9. 2018

215/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020

214/2018
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

213/2018
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

212/2018
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Plné znění částky 107 (97 kB)

Částka 106 rozeslaná dne 27. 9. 2018

211/2018
Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

Plné znění částky 106 (43 MB)

Částka 105 rozeslaná dne 27. 9. 2018

210/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

209/2018
Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

208/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 105 (122 kB)

Částka 104 rozeslaná dne 27. 9. 2018

207/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Plné znění částky 104 (6 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme