Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2022 (částka 129–135 Sb./18–20 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno pět sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 135 rozeslaná dne 30. 9. 2022

292/2022
Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

291/2022
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023 

290/2022
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 

289/2022
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 135 (103 kB)

Částka 134 rozeslaná dne 30. 9. 2022

288/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů 

287/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 

286/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 134 (121 kB)

Částka 133 rozeslaná dne 30. 9. 2022

285/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

284/2022
Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

Plné znění částky 133 (637 kB)

Částka 132 rozeslaná dne 27. 9. 2022

283/2022
Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

Plné znění částky 132 (87 kB)

Částka 131 rozeslaná dne 27. 9. 2022

282/2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí 

281/2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 25 Sídlo: Praha 6 a č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí a č. 64 Sídlo: Bruntál konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo) 

280/2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

Plné znění částky 131 (493 kB)

Částka 130 rozeslaná dne 27. 9. 2022

279/2022
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 130 (3 MB)

Částka 129 rozeslaná dne 27. 9. 2022

278/2022
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč 

277/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 

276/2022
Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Plné znění částky 129 (239 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 20 rozeslaná dne 30. 9. 2022

34/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel

33/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím

Plné znění částky 20 (3 MB)

Částka 19 rozeslaná dne 30. 9. 2022

32/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Plné znění částky 19 (40 MB)

Částka 18 rozeslaná dne 30. 9. 2022

31/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé

30/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé

Plné znění částky 18 (7 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme