Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2023 (částka 137–140 Sb./24 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 140 rozeslaná dne 29. 9. 2023

301/2023
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024

Plné znění částky 140 (87 kB)

Částka 139 rozeslaná dne 29. 9. 2023

300/2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 

299/2023
Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 

298/2023
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích

Plné znění částky 139 (5 MB) 

Částka 138 rozeslaná dne 29. 9. 2023

297/2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí 

296/2023
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023 

295/2023
Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS 31/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád 

294/2023
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Hradec Králové“ po 5 000 Kč 

293/2023
Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023

Plné znění částky 138 (201 kB)

Částka 137 rozeslána dne 29. 9. 2023

292/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 137 (11 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 24 rozeslaná dne 29. 9. 2023

37/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky

36/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Plné znění částky 24 (350 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme