Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2016 (částky 8 – 14 Sb.)

V tomto týdnu byly publikována mj. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.4. týden – 25. až 31. února 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 14 rozeslaná dne 29. 1. 2016

37/2016
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Plné znění částky 14 (28 MB)

Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2016

36/2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

35/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

34/2016
Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

33/2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích

32/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

31/2016
Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Plné znění částky 13 (2 MB)

Částka 12 rozeslaná dne 29. 1. 2016

30/2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady

29/2016
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Plné znění částky 12 (840 kB)

Částka 11 rozeslaná dne 29. 1. 2016

28/2016
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu

Plné znění částky 11 (23 MB)

Částka 10 rozeslaná dne 28. 1. 2016

27/2016
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Plné znění částky 10 (89 MB)

Částka 9 rozeslaná dne 25. 1. 2016

26/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 9 (508 kB)

Částka 8 rozeslaná dne 25. 1. 2016

25/2016
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

24/2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

23/2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

22/2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

21/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

20/2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

19/2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

18/2016
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Plné znění částky 8 (508 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme