Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2017 (částky 4 – 5 Sb./ 3 – 4 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány 2 nové částky. Plné znění právních předpisů v PDF.4. týden – 23. ledna až 29. ledna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 5 rozeslaná dne 25. 1. 2017

16/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

15/2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016

14/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 5 (562 KB)

Částka 4 rozeslaná dne 25. 1. 2017

13/2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

12/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 4 (596 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 4 rozeslaná dne 25. 1. 2017

8/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)

7/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16)

Plné znění částky 4 (1 MB)

Částka 3 rozeslaná dne 25. 1. 2017

6/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozbytí platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Protokolu k Dohodě, podepsaného v Praze dne 24. května 1985  

5/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 

Plné znění částky 3 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme