Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2018 (částka 8 Sb./4 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška o rozpočtové skladbě. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení MZV, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru. Plné znění právních předpisů v PDF.4. týden – 22. leden až 28. leden 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 8 rozeslaná dne 24. 1. 2018

12/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 8 (173 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 4 rozeslaná dne 24. 1. 2018

5/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

<a class="w-button-ico ico-pdf" title="Odkaz vede na dokument ve formátu PDF" href="http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38382Plné znění částky 4 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme