Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2019 (částky 7–9 Sb./2 Sb m. s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.4. týden – 21. leden až 27. leden 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 9 rozeslaná dne 24. 1. 2019

21/2019
Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

20/2019
Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

Plné znění částky 9 (379 kB)

Částka 8 rozeslaná dne 24. 1. 2019

19/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města

18/2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

17/2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %

Plné znění částky 8 (138 kB)

Částka 7 rozeslaná dne 21. 1. 2019

16/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 7 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 2 rozeslaná dne 24. 1. 2019

4/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019

3/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016

2/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Plné znění částky 2 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme