Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2021 (částka 12–16 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 16 rozeslaná dne 28. 1. 2021

33/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

32/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

31/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 16 (123 kB)

Částka 15 rozeslaná dne 1. 2. 2021

30/2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Plné znění částky 15 (8 MB)

Částka 14 rozeslaná dne 1. 2. 2021

29/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Plné znění částky 14 (2 MB)

Částka 13 rozeslaná dne 29. 1. 2021

28/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 

27/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

Plné znění částky 13 (61 MB)

Částka 12 rozeslaná dne 29. 1. 2021

26/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

25/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů 

24/2021
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

Plné znění částky 12 (3 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme