Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2015

Byla publikovány vyhlášky a nařízení vlády, mj. novelizeace provádějících vyhlášek zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví, banky, pojišťovny; cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyly publikovány žádné smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.40. týden – 28. září až 4. října 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 102 rozeslaná dne 2. 10. 2015

252/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

251/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

250/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 102 (1 MB)

Částka 101 rozeslaná dne 1. 10. 2015

249/2015
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

248/2015
Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Plné znění částky 101 (1 MB)

Částka 100 rozeslaná dne 30. 9. 2015

247/2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015

246/2015
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015

245/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

244/2015
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

243/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

242/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

476/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

475/2015
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Plné znění částky 100 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme