Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2016 (částky 125–127 Sb./ 33–34 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017, novelizace nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců či novelizace zákonů v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány 2 nové smlouvy.40. týden – 3. až 9. října 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 127 rozeslaná dne 7. 10. 2016

327/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.  

326/2016
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

325/2016
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

Plné znění částky 127 (575 KB)

Částka 126 rozeslaná dne 3. 10. 2016

324/2016
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

323/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

322/2016
Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

321/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

Plné znění částky 126 (738 KB)

Částka 125 rozeslaná dne 3. 10. 2016

320/2016
Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

319/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 125 (628 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 34 rozeslaná dne 7. 10. 2016

56/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací

55/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Plné znění částky 34 (2 MB)

Částka 33 rozeslaná dne 3. 10. 2016

54/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

53/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Plné znění částky 33 (780 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme