Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2018 (částky 108 – 109 Sb.)

V tomto týdnu bylo mj. publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.40. týden – 1. říjen až 7. říjen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 109 rozeslaná dne 4. 10. 2018

220/2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

219/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 109 (98 kB)

Částka 108 rozeslaná dne 4. 10. 2018

218/2018
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

217/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

216/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 108 (181 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme