Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2022 (částka 136–139 Sb./21 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 139 rozeslaná dne 7. 10. 2022

302/2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG  

301/2022
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic 

300/2022
Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů 

299/2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 

298/2022
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Částka 138 rozeslaná dne 7. 10. 2022

297/2022
Vyhláška o zrušení některých nařízení okresních úřadů 

296/2022
Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 275/2022 Sb.

Částka 137 rozeslaná dne 7. 10. 2022

295/2022
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 136 rozeslaná dne 4. 10. 2022

294/2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

293/2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 21 rozeslaná dne 7. 10. 2022

35/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme