Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2022 (částka 136–139 Sb./21 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 139 rozeslaná dne 7. 10. 2022

302/2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG  

301/2022
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic 

300/2022
Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů 

299/2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 

298/2022
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Plné znění částky 139 (1010 kB)

Částka 138 rozeslaná dne 7. 10. 2022

297/2022
Vyhláška o zrušení některých nařízení okresních úřadů 

296/2022
Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 275/2022 Sb.

Plné znění částky 138 (111 kB)

Částka 137 rozeslaná dne 7. 10. 2022

295/2022
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření

Plné znění částky 137 (14 MB)

Částka 136 rozeslaná dne 4. 10. 2022

294/2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

293/2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

Plné znění částky 136 (201 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 21 rozeslaná dne 7. 10. 2022

35/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru

Plné znění částky 21 (870 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme