Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2023 (částka 141–142 Sb./25 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 142 rozeslaná dne 6. 10. 2023

304/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.

303/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 142 (124 kB)

Částka 141 rozeslaná dne 6. 10. 2023

302/2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 k rozhodování o nákladech řízení podle § 142 občanského soudního řádu v řízeních majících povahu iudicii duplicis

Plné znění částky 141 (1 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 25 rozeslaná dne 6. 10. 2023

38/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Plné znění částky 25 (3 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme