Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno například sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.41. týden – 5. až 11. října 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 105 rozeslaná dne 9. 10. 2015

261/2015
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

260/2015
Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč

Plné znění částky 105 (863 kB)

Částka 104 rozeslaná dne 9. 10. 2015

259/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

258/2015
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015

257/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

256/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 104 (7 MB)

Částka 103 rozeslaná dne 6. 10. 2015

259/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

258/2015
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015

257/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

256/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 103 (511 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme