Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2016 (částky 128 – 130 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.



41. týden – 10. až 16. října 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 130 rozeslaná dne 11. 10. 2016

332/2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Plné znění částky 130 (2 MB)

Částka 129 rozeslaná dne 10. 10. 2016

331/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

330/2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

329/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

Plné znění částky 129 (658 KB)

Částka 128 rozeslaná dne 10. 10. 2016

328/2016
Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení

Plné znění částky 128 (5 MB)

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme