Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2019 (částka 110–112 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.41. týden – 7. říjen až 13. říjen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 112 rozeslaná dne 9. 10. 2019

258/2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

257/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Plné znění částky 112 (90 kB)

Částka 111 rozeslaná dne 9. 10. 2019

256/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 111 (131 kB)

Částka 110 rozeslaná dne 9. 10. 2019

255/2019
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

254/2019
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Plné znění částky 110 (219 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme