Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2022 (částka 140–141 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 141 rozeslaná dne 14. 10. 2022

311/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech 

310/2022
Nařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství 

309/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech 

308/2022
Nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

Částka 140 rozeslaná dne 11. 10. 2022

307/2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

306/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 

305/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů 

304/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

303/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme