Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2023 (částka 143–145 Sb./26 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 145 rozeslaná dne 13. 10. 2023

310/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění vyhlášky č. 181/2021 Sb. 

309/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb. 

308/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů

Částka 144 rozeslaná dne 13. 10. 2023

307/2023
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

306/2023
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

Částka 143 rozeslaná dne 11. 10. 2023

305/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 26 rozeslaná dne 11. 10. 2023

39/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme