Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2015

Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 12. do 18. října (42. týden). V tomto týdnu byla publikována například změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byl publikován jeden nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF. Plné znění právních předpisů v PDF.42. týden – 12. až 18. října 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 109 rozeslaná dne 16. 10. 2015

270/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů

269/2015
Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb.

Plné znění částky 109 (2 MB)

Částka 108 rozeslaná dne 14. 10. 2015

268/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

267/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

266/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 108 (858 kB)

Částka 107 rozeslaná dne 14. 10. 2015

265/2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma

264/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

263/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 107 (5,5 MB)

Částka 106 rozeslaná dne 14. 10. 2015

262/2015
Vyhláška o regulačním výkaznictví

Plné znění částky 106 (6 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 32 rozeslaná dne 14. 10. 2015

51/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni

Plné znění částky 32 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme