Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2018 (částky 114–118 Sb./28 Sb. m.s.)

Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 15. do 21. října 2018 (42. týden). V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.42. týden – 15. až 21. říjen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 118 rozeslaná dne 18. 10. 2018

235/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

234/2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Plné znění částky 118 (1 MB)

Částka 117 rozeslaná dne 18. 10. 2018

233/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.

Plné znění částky 117 (3 MB)

Částka 116 rozeslaná dne 18. 10. 2018

232/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 116 (2 MB)

Částka 115 rozeslaná dne 16. 10. 2018

231/2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)

Plné znění částky 115 (206 kB)

Částka 114 rozeslaná dne 16. 10. 2018

230/2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III

229/2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II

228/2018
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

Plné znění částky 114 (216 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 28 rozeslaná dne 18. 10. 2018

43/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

42/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy

Plné znění částky 28 (551 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme