Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2019 (částka 113–115 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.42. týden – 14. říjen až 20. říjen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 115 rozeslaná dne 18. 10. 2019

265/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

264/2019
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

263/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

262/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 115 (172 kB)

Částka 114 rozeslaná dne 14. 10. 2019

261/2019
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

260/2019
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

Plné znění částky 114 (91 kB)

Částka 113 rozeslaná dne 14. 10. 2019

259/2019
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Plné znění částky 113 (45 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme