Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2020 (částka 163–168 Sb./24 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 168 rozeslaná dne 16. 10. 2020

420/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

419/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

418/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

417/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

416/2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

Plné znění částky 168 (177 kB)

Částka 167 rozeslaná dne 16. 10. 2020

415/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

Plné znění částky 167 (95 kB)

Částka 166 rozeslaná dne 12. 10. 2020

414/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

413/2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 

412/2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 

411/2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 

410/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

409/2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 

408/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

407/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 166 (257 kB)

Částka 165 rozeslaná dne 13. 10. 2020

406/2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)

Plné znění částky 165 (198 kB)

Částka 164 rozeslaná dne 13. 10. 2020

405/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 164 (13 MB)

Částka 163 rozeslaná dne 13. 10. 2020

404/2020
Zákon Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb. 

403/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Plné znění částky 163 (205 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 24 rozeslaná dne 16. 10. 2020

45/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2017 Sb. m. s. 

44/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 

43/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou 

42/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Evropsko – středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hašimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 

41/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

40/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

39/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé

Plné znění částky 24 (9 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme