Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2023 (částka 146–147 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 147 rozeslaná dne 20. 10. 2023

316/2023
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024 

Částka 146 rozeslaná dne 20. 10. 2023

315/2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

314/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb 

313/2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024 

312/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny 

311/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 284/2023 Sb.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme