Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2017 (částky 120–124 Sb./ 33 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení MPSV, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno sdělení MZV o spolupráci v oblasti kulturní spolupráce s Chorvatskou republikou. Plné znění právních předpisů v PDF.43. týden – 23. říjen až 29. říjen 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 124 rozeslaná dne 27. 10. 2017

358/2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

357/2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Plné znění částky 124 (88 kB)

Částka 121 rozeslaná dne 24. 10. 2017

352/2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017

Plné znění částky 121 (25 MB)

Částka 120 rozeslaná dne 24. 10. 2017

351/2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

350/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

349/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018

348/2017
Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

Plné znění částky 120 (93 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 33 rozeslaná dne 24. 10. 2017

63/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017-2020

Plné znění částky 33 (854 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme