Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2021 (částka 176–178 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 178 rozeslaná dne 29. 10. 2021

397/2021
Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Plné znění částky 178 (1 MB)

Částka 177 rozeslaná dne 29. 10. 2021

396/2021
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022

Komentář

Tzv. úhradová vyhláška zvyšuje ceny práce kalkulované ve výkonech hrazených z veřejného zdravotního pojištění o 21 %. Pro jednotlivé segmenty stanovuje vyhláška konkrétní referenční období. Dle Ministerstva zdravotnictví ČR by se měl meziroční růst úhrad pohybovat mezi 8 a 9 %.

Vyhláška stanovuje konkrétní zvýšení pro jednotlivé segmenty. Zvyšuje se základní kapitační sazba, bonifikační navýšení základní kapitační platby i hodnota bodu pro výkony nezahrnuté do kapitační platby. Výjimečně se stanovuje referenční období až na rok 2019, a to kvůli pandemii Covid-19.

V případě, že je limit vymezený vyhláškou překročen, zdravotní pojišťovna tento nadbytek neuhradí, nebo uhradí pouze jeho část. Vyhláška nevylučuje ani možnost smluvního ujednání odchylné úpravy, které by bylo před vyhláškou upřednostněno.

Další materií, které se vyhláška věnuje je tzv. léková politika, která například stanoví, jakým způsobem budou počítány limity léčivých přípravků, které předepisují jednotliví lékaři na recept.

Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2022.

Zpět na začátek

Plné znění částky 177 (13 MB)

Částka 176 rozeslaná dne 29. 10. 2021

395/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení  

Plné znění částky 176 (1 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme