Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument.44. týden – 26. října až 1. listopadu 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 118 rozeslaná dne 30. 10. 2015

287/2015
Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016

Plné znění částky 118 (506 kB)

Částka 117 rozeslaná dne 29. 10. 2015

286/2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

285/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

284/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

283/2015
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016

282/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Plné znění částky 117 (856 kB)

Částka 116 rozeslaná dne 29. 10. 2015

281/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

280/2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření

Plné znění částky 116 (10 MB)

Částka 115 rozeslaná dne 26. 10. 2015

279/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

278/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 115 (898 kB)

Částka 114 rozeslaná dne 26. 10. 2015

277/2015
Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

Plné znění částky 114 (4 MB)

Částka 113 rozeslaná dne 26. 10. 2015

276/2015
Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Plné znění částky 113 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme