Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2016 (částky 137–142 Sb./ 36–37 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány 2 nové smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.44. týden – 31. října až 6. listopadu 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 142 rozeslaná dne 4. 11. 2016

357/2016
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

Plné znění částky 142 (18 MB)

Částka 141 rozeslaná dne 4. 11. 2016

356/2016
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

Plné znění částky 141 (5 MB)

Částka 140 rozeslaná dne 4. 11. 2016

355/2016
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

Plné znění částky 140 (11 MB)

Částka 139 rozeslaná dne 31. 10. 2016

354/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

353/2016
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

352/2016
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

351/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 139 (578 KB)

Částka 138 rozeslaná dne 31. 10. 2016

350/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů

349/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.

Plné znění částky 138 (520 KB)

Částka 137 rozeslaná dne 31. 10. 2016

348/2016
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

Plné znění částky 137 (8 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 37 rozeslaná dne 4. 11. 2016

59/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání

Plné znění částky 37 (3 MB)

Částka 36 rozeslaná dne 31. 10. 2016

58/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 10/15)

Plné znění částky 36 (621 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme