Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2017 (částky 122–126 Sb./ 34 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015. Plné znění právních předpisů v PDF.44. týden – 30. říjen až 5. listopad 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 126 rozeslaná dne 31. 10. 2017

360/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Plné znění částky 126 (390 kB)

Částka 125 rozeslaná dne 31. 10. 2017

359/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.

Plné znění částky 125 (11 MB)

Částka 124 rozeslaná dne 27. 10. 2017

358/2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

357/2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Plné znění částky 124 (88 kB)

Částka 123 rozeslaná dne 30. 10. 2017

356/2017
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

355/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 123 (98 kB)

Částka 122 rozeslaná dne 30. 10. 2017

354/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

353/2017
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

Plné znění částky 122 (33 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 34 rozeslaná dne 1. 11. 2017

64/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015

Plné znění částky 34 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme